Incisocalliope aestuarius

Incisocalliope aestuarius är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Incisocalliope aestuarius
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1991
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Incisocalliope aestuarius i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 119.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion