Hypania invalida

Hypania invalida är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Hypania invalida
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Tyskland, 1958
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Hypania invalida i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 135.4 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion