Gulvårtskräfta | Orconectes virilis

Gulvårtskräfta är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Orconectes virilis
Svenskt namn: gulvårtskräfta
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Gulvårtskräfta i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 355.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion