Guldkolv | Orontium aquaticum

Guldkolv är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Orontium aquaticum
Svenskt namn: guldkolv
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: 1975
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Guldkolv i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion