Guldfläckig mangust | Herpestes javanicus

Guldfläckig mangust är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Herpestes javanicus
Svenskt namn: guldfläckig mangust
Organism: däggdjur
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Guldfläckig mangust i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion