Grov agaralg | Gracilaria vermiculophylla

Grov agaralg är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Gracilaria vermiculophylla
Svenskt namn: grov agaralg
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Stilla havet, Japan
Bestånd i Sverige: Göteborgs södra skärgård
Första fynd i Sverige: 2000-2009
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Grov agaralg i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 284.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion