Gmelinoides fasciatus

Gmelinoides fasciatus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Gmelinoides fasciatus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Finland, 1999
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Gmelinoides fasciatus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 229.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion