Gisselpilört | Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)

Gisselpilört är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum)
Svenskt namn: gisselpilört
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Gisselpilört i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 227.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion