Flytspikblad | Hydrocotyle ranunculoides

Flytspikblad är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Hydrocotyle ranunculoides
Svenskt namn: flytspikblad
Andra namn: penningblad
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Flytspikblad i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 428.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion