Flikpartenium | Parthenium hysterophorus

Flikpartenium är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Parthenium hysterophorus
Svenskt namn: flikpartenium
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Flikpartenium i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 234.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion