Finribbad olivmussla | Corbicula fluminalis

Finribbad olivmussla är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Corbicula fluminalis
Svenskt namn: finribbad olivmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Asien
Första fynd i Europa: Frankrike och Portugal, 1980
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Finribbad olivmussla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 195.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion