Fibrocapsa japonica

Fibrocapsa japonica är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Fibrocapsa japonica
Organism: ockraalger, encelliga organismer
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Norra Stilla havet
Bestånd i Sverige: Hönö
Första fynd i Sverige: 2000-2009
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Fibrocapsa japonica i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion