Evadne anonyx

Evadne anonyx är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Evadne anonyx
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Bestånd i Sverige: N:a Eg. Östersjön och Bottenhavet
Första fynd i Sverige: 2008
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Evadne anonyx i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 137 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion