Eusarsiella zostericola

Eusarsiella zostericola är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Eusarsiella zostericola
Organism: kräftdjur, plankton
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Storbritannien, 1870
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion