Eurytemora americana

Eurytemora americana är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Eurytemora americana
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: England, ca 1933
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Eurytemora americana i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 107.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion