Engelskt marskgräs | Spartina anglica

Engelskt marskgräs är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Spartina anglica
Svenskt namn: engelskt marskgräs
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: England
Första fynd i Sverige: 2007
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Engelskt marskgräs i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 176.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion