Elegant tångräka | Palaemon elegans

Elegant tångräka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Palaemon elegans
Svenskt namn: elegant tångräka
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Europas kustvatten
Första fynd i Sverige: 1999 (Östersjön)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Elegant tångräka i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 151.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion