Edwardsiella lineata

Edwardsiella lineata är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Edwardsiella lineata
Organism: sjöpungar m.fl. (manteldjur)
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Västra Nordatlanten
Första fynd i Sverige: 2007
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Edwardsiella lineata i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 191.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion