Echinogammarus warpachowskyi

Echinogammarus warpachowskyi är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Echinogammarus warpachowskyi
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Östersjön, 1962
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Echinogammarus warpachowskyi i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 118.3 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion