Dissodinium pseudocalani

Dissodinium pseudocalani är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Dissodinium pseudocalani
Organism: dinoflagellater, encelliga organismer, plankton
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart
Bestånd i Sverige: Västkusten
Första fynd i Sverige: 2000-2009
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Dissodinium pseudocalani i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 110.8 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion