Dikerogammarus haemobaphes

Dikerogammarus haemobaphes är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Dikerogammarus haemobaphes
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten
Första fynd i Europa: Ungern, 1955
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Dikerogammarus haemobaphes i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 125.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion