Diadumene lineata

Diadumene lineata är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Diadumene lineata
Organism: nässeldjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Storbritannien, 1896
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Diadumene lineata i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion