Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana)

Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana) är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana)
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
Första fynd i Europa: Nederländerna, 1878
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Cryptorchestia cavimana (Orchestia cavimana) i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion