Cornigerius maeoticus

Cornigerius maeoticus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Cornigerius maeoticus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten, Marin
Första fynd i Europa: Finland, 2003
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Cornigerius maeoticus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 110.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion