Cordylophora caspia

Cordylophora caspia är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Cordylophora caspia
Organism: nässeldjur
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 1810-talet
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Cordylophora caspia i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 135.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion