Conchophthirus acuminatus

Conchophthirus acuminatus är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Conchophthirus acuminatus
Andra namn: en parasitisk protist
Organism: chromister, encelliga organismer
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Pontokaspiska området
Första fynd i Sverige: 2007
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion