Chelicorophium curvispinum

Chelicorophium curvispinum är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Chelicorophium curvispinum
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
Första fynd i Europa: Tyskland, 1912
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Chelicorophium curvispinum i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion