Chaetoceros concavicornis

Chaetoceros concavicornis är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Chaetoceros concavicornis
Organism: kiselalger, plankton
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: oklart (ev västra Nordatlanten)
Bestånd i Sverige: Västkusten
Första fynd i Sverige: 1850-1899
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Chaetoceros concavicornis i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 127.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion