Caprella mutica

Caprella mutica är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Caprella mutica
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Nordöstra Asien
Bestånd i Sverige: Lysekil och Koster
Första fynd i Sverige: 2010-
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Caprella mutica i Artdatabanken


Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion