Bugula neritina

Bugula neritina är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Bugula neritina
Organism: mossdjur
Livsmiljö: Marin
Ursprung: oklart (ev Medelhavet)
Första fynd i Europa: England, 1911
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Bugula neritina i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 140.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion