Brun dvärgmal | Ameiurus nebulosus

Brun dvärgmal är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Ameiurus nebulosus
Svenskt namn: brun dvärgmal
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Europa: Slovakien, 1800
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Brun dvärgmal i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion