Bredloka | Heracleum sosnowskyi

Bredloka är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Heracleum sosnowskyi
Svenskt namn: bredloka
Organism: växter
Livsmiljö: Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Bredloka i Artdatabanken
Informationsblad: Ladda ner infoblad Pdf, 494.7 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion