Branchiura sowerbyi

Branchiura sowerbyi är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Branchiura sowerbyi
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Asien (Indien, Kina)
Första fynd i Sverige: 1970-1979
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 1 - ingen känd risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Branchiura sowerbyi i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 127 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion