Bräcklig hättesnäcka | Ferrissia clessiniana

Bräcklig hättesnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Ferrissia clessiniana
Svenskt namn: bräcklig hättesnäcka
Organism: musslor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: oklar (kryptogen art)
Första fynd i Sverige: 1998
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Bräcklig hättesnäcka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion