Bougainvillia rugosa

Bougainvillia rugosa är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Bougainvillia rugosa
Organism: nässeldjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Danmark, 1960
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Bougainvillia rugosa i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 123.2 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion