Bispira polyomma n. sp

Bispira polyomma n. sp är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Bispira polyomma n. sp
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Nederländerna, 2010
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion