Bisam | Ondatra zibethicus

Bisam är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Ondatra zibethicus
Svenskt namn: bisam
Organism: däggdjur
Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
Förekommer i Sverige: Ja
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Bisam i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion