Balanus trigonus

Balanus trigonus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Balanus trigonus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: England, 1946
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Balanus trigonus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 108.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion