Australisk kalkrörsmask | Ficopomatus enigmaticus

Australisk kalkrörsmask är en främmande art som förekommer i Sverige. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Ficopomatus enigmaticus
Svenskt namn: australisk kalkrörsmask
Organism: ringmaskar
Livsmiljö: Brackvatten, Marin
Ursprung: Indiska oceanen
Bestånd i Sverige: Öresund (nära Malmö)
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Sverige: 2013 (Skåne)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Australisk kalkrörsmask i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 261.2 kB.


Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion