Argentisk vattenpest | Elodea callitrichoides

Argentisk vattenpest är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Elodea callitrichoides
Svenskt namn: argentisk vattenpest
Organism: växter
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Sydamerika
Första fynd i Sverige: oklart (första fynd i Europa: 1958)
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Argentisk vattenpest i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion