Antithamnion nipponicum

Antithamnion nipponicum är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Antithamnion nipponicum
Organism: rödalger
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Frankrike, 1988
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Antithamnion nipponicum i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 154 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion