Amursömnfisk | Perccottus glenii

Amursömnfisk är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Perccottus glenii
Svenskt namn: amursömnfisk
Organism: fiskar
Livsmiljö: Sötvatten
Förekommer i Sverige: Nej
Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Litauen, 1985
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amursömnfisk i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 312 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion