Amphibalanus variegatus

Amphibalanus variegatus är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Amphibalanus variegatus
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: Belgien, 1997
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amphibalanus variegatus i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 102.6 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion