Amphibalanus amphitrite

Amphibalanus amphitrite är en främmande art som är etablerad i vårt närområde.

Fakta

Latinskt namn: Amphibalanus amphitrite
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Första fynd i Europa: England, 1937
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amphibalanus amphitrite i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 120.1 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion