Amerikansk trågmussla | Rangia cuneata

Amerikansk trågmussla är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Rangia cuneata
Svenskt namn: amerikansk trågmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Brackvatten
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Belgien, 2005
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amerikansk trågmussla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 119.9 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion