Amerikansk skivsnäcka | Gyraulus parvus

Amerikansk skivsnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Gyraulus parvus
Svenskt namn: amerikansk skivsnäcka
Organism: snäckor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: oklart, första fynd i Europa: 1981
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 3 - potentiell hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amerikansk skivsnäcka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion