Amerikansk posthornssnäcka | Planorbella duryi

Amerikansk posthornssnäcka är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Planorbella duryi
Svenskt namn: amerikansk posthornssnäcka
Organism: snäckor
Livsmiljö: Sötvatten
Ursprung: Nordamerika
Första fynd i Sverige: oklart, första fynd i Europa: 1980
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amerikansk posthornssnäcka i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion