Amerikansk kopparand | Oxyura jamaicensis

Amerikansk kopparand är en främmande art. Arten är potentiellt invasiv. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

Latinskt namn: Oxyura jamaicensis
Svenskt namn: amerikansk kopparand
Organism: fåglar
Livsmiljö: Sötvatten, Landlevande
Förekommer i Sverige: Nej, men har häckat någon enstaka gång i Sverige
Potentiellt invasiv: Ja
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 2 - låg risk
Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket
Artfakta: Om Amerikansk kopparand i Artdatabanken

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion