Amerikansk knivmussla | Ensis directus

Amerikansk knivmussla är en främmande art som förekommer i Sverige.

Fakta

Latinskt namn: Ensis directus
Svenskt namn: amerikansk knivmussla
Organism: musslor
Livsmiljö: Marin
Ursprung: Nordamerikas östkust
Bestånd i Sverige: Bohuslän
Första fynd i Sverige: 1982
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 4 - hög risk
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amerikansk knivmussla i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 187.5 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion