Amerikansk blåkrabba | Callinectes sapidus

Amerikansk blåkrabba är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten är potentiellt invasiv.

Fakta

Latinskt namn: Callinectes sapidus
Svenskt namn: amerikansk blåkrabba
Organism: kräftdjur
Livsmiljö: Marin
Potentiellt invasiv: Ja
Första fynd i Europa: Frankrike, 1900
Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 0 - ej tillämpbar/ ej riskklassificerad
Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Artfakta: Om Amerikansk blåkrabba i Artdatabanken
Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 188.4 kB.

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion